eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Vypnutí dvoufaktorového přihlašování bez klíče (ztráta, zničení apod.)


V případě ztráty/odcizení/zničení všech bezpečnostních klíčů je možné dvoufaktorové přihlášení vypnout zasláním písemné žádosti.

Na naši adresu EBOLA Czech s.r.o., Brněnská 26, 796 01 Prostějov odešlete následující písemnou žádost o vypnutí dvoufaktorového přihlášení do administrace:

Žádám o vypnutí dvoufaktorového přihlášení do administrace webhostingu pro doménu/uživatele ........................................................... Tuto žádost podepisuji jako osoba oprávněná jednat za vlastníka webhostingu. 

...............................................................

dne .................................. podpis 

Do žádosti vyplňte název hostingového účtu u eBola.cz pro kterou změnu požadujete. Nutné je také uvést aktuální datum a podpis oprávněné osoby (fyzická osoba, jednatel dle OR apod.).

Podpis na této žádosti musí být úředně ověřen a žádost musí být odeslána pozemní poštou, případně do datové schránky. Po obdržení této žádosti bude dvoufaktorové přihlášení vypnuto a bude zaslána informace na kontaktní email vlastníka hostingového účtu. Žádosti jsou archivovány pro případ možných budoucích právních sporů.


Podobné příspěvky