eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

MySQL transakce


Na eBola.cz jsou plně podporovány transakce, musíte ovšem použít tabulky typu InnoDB namísto běžných MyIsam. Volba typu tabulky se provádí při jejich zřizování v myadmin.ebola.cz.

Příklad použití:

$query="SET AUTOCOMMIT=0";
$result=MySQL_Query($query);
$query="START TRANSACTION";
$result=MySQL_Query($query);
// příkazy uzavřené v transakci
//
$query="DELETE FROM vašetabulka WHERE Id='podmínka';
$result=MySQL_Query($query);
//
//
if ($result) {
    $query="COMMIT";
    $result=MySQL_Query($query);
} else {
    $query="ROLLBACK";
    $result=MySQL_Query($query);
}


Podobné příspěvky