eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Zasílání faktur


Při fakturaci služeb je vždy nejprve zaslána zálohová faktura (výzvy k platbě) a po jejím uhrazení faktura-daňový doklad. Všechny doklady jsou zasílány elektronickou formou na email, který má každý klient uvedený v administraci.

Všechny faktury je možné také kdykoliv zpětně vytisknout také přímo z administrace, hned po přihlášení, levé menu Seznam faktur. Pokud nemáte přístup do administrace (jako např. účetní apod.), vyžádejte si předání faktur od svého správce stránek, který do administrace přístup má.

Faktury od 25.4.2013 jsou zasílány ve formátu PDF se zaručeným elektronickým podpisem. Pro digitální podpis faktur využíváme kvalifikovaný systémový certifikát certifikační autority PostSignum. Jedná se o uznávanou certifikační autoritu, kterou akceptují i státní instituce a úřady. 

V případě, že prohlížeč PDF u tohoto certifikátu nahlásí, že je nedůvěryhodný, nainstalujte si do počítače (prohlížeče) certifikáty certifikační autority PostSignum ze stránky Certifikáty autorit PostSignum.

Faktury poštou nebudou zasílány. Digitálně podepsané faktury ve formátu PDF plně odpovídají platné legislativě a zaručují jejich pravost a neporušitelnost.


Podobné příspěvky