eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Přidání webhostingu


 

Při zřízení tarifu eBola Business nejsou založeny žádné webhostingy/domény. Tyto je možné přidat v menu administrace tarifu eBola Business Správa hostingů po kliknutí na tlačítko Přidat hosting.

 Název domény je současně název uživatele v celém systému a současně se jedná o přihlašovací jméno do administrace. Název domény se uvádí bez www a nesmí již existovat v systému eBola.cz. Případné další aliasy k této doméně je možné přiřadit posléze v administraci přidaného webhostingu/domény. V případě nadefinování webhostingových tarifů je možné vybrat vhodný webhostingový tarif, kterým budou určeny limitní parametry nového webhostingu. Webhostingové tarify je možné využívat i jen jako šablony pro nové webhostingy. V případě, že webhostingové tarify nejsou definovány, parametry nově přidaného webhostingu je nutné nastavit manuálně.

 

Nastavení jednotlivých parametrů doporučujeme provést s ohledem na skutečnost, že součet nastavených parametrů u jednotlivých webhostingů/domén nesmí překročit limit daný zvoleným tarifem eBola Business. Týká se to zejména limitu počtu dalších aliasů a limitu prostoru na disku. Taktéž není možné nastavit hodnotu 0 (neomezeně) u maximální velikosti databáze či maximální velikosti emailové schránky, pokud toto neumožňují parametry tarifu eBola Business.

Pokud tedy například je k dispozici u tarifu eBola Business 10000MB prostoru, který chcete rozdělit mezi 10 domén, doporučujeme u každé nastavit 1000MB. Podobně u aliasů, pokud je u zvoleného tarifu eBola Business k dispozici 20 aliasů, je vhodné nastavit každému přidávanému webhostingu/doméně 2 aliasy.

Důležité upozornění: Přestože je možné nastavit až 10GB kapacitu emailové schránky, doporučujeme nastavení určité nižší maximální velikosti provést z důvodu laxního přístupu uživatelů k zaplnění schránky. V případě překročení nastaveného prostoru u daného webhostingu/domény by poté hrozilo vyloučení daného webhostingu z provozu. Doporučená maximální velikost emailové schránky činí 100-1000MB dle potřeb uživatelů.

V posledním kroku přidání nového webhostingu/domény je možné vyplnit kontaktní údaje majitele webhostingu a případně nastavit účetní informace, pokud chcete využívat automatickou fakturaci.

 

Uživatelské jméno je vždy název domény nového webhostingu. Heslo je náhodně voleno nebo si jej můžete nastavit dle vlastních potřeb. V případě nastavení vlastního hesla je nutné dodržet podmínky pro hesla v administraci eBola.cz.

Důležité upozornění: Pro název domény je nutné použít doménu 2. řádu. Je možné přidat i doménu 3. řádu, ale některé funkce potom nemusí být plně funkční a to v závislosti na použité aplikaci či konkrétním způsobu využití. 

Výběr IP adresy/serveru prosím ponechejte na předvybrané hodnotě, případně dle dohody s technickou podporou eBola.cz.

Kontaktní email je důležitý pro automatizované zaslání zapomenutého nebo ztraceného hesla pro vstup do administrace webhostingu/domény.

Účetní informace je nutné vyplnit pouze v případě využívání automatické fakturace eBola.cz pod hlavičkou majitele tarifu eBola Business jednotlivým klientům. Podrobnější popis jednotlivých polí je uveden v popisu automatické fakturace.

Důležité upozornění: Nově přidaný webhosting bude plně aktivní do jedné hodiny od přidání.


Podobné příspěvky