eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Automatická fakturace klientům


Tarify eBola Business umožňují automatickou fakturaci Vašich klientů pod Vaší hlavičkou. Před využitím tohoto systému doporučujeme provést následující nastavení v administraci multi tarifu:

1.) Nastavení objednávek

2.) V menu Nastavení naleznete nastavení emailu zálohové faktury, emailu faktury a emailu upomínky. Nastavení textů těchto emailů se provádí podobně jako nastavení emailu pro nové uživatele:

V šabloně emailu je možné použít html kód a předdefinované proměnné, které jsou popsány nad textovým rámcem. PHP kód není interpretován. Nastavení emailů pro zálohové faktury, faktury daňové doklady a upomínky je shodný.

3.) Dále zde naleznete nastavení nastavení emailu Zapomenutá hesla, které jsou zasílány v případě zapomenutí či ztracení hesla klientem uživatele multi tarifu. Zaslání zapomenutého hesla probíhá ve dvou krocích jak je uvedeno v návodu zapomenutá hesla v administraci.

 

Popis fakturace

Po přijetí objednávky je vystavena zálohová faktura ve fakturační číselné řadě 9010000001, kde je postupně navyšováno koncové číslo. Po přijetí úhrady je možné nově objednaný webhosting aktivovat kliknutím na tlačítko úhrada v seznamu faktur nebo tlačítkem Přidat v detailu objednávky. Tímto se nově objednaný webhosting zřídí a vystaví se faktura daňový doklad v číselné řadě 8010000001, kde je opět poslední číslo navyšováno. Číselné řady není možné inividuálně měnit.

Nový webhosting je možné taktéž přidat manuálně v menu Správa hostingů a poté kliknout na modré tlačítko Přidat hosting. V tomto případě nejsou vystavovány žádné faktury.

 

Před vypršením webhostingů jsou automaticky generovány zálohové faktury na prodloužení a zaslány klientům na kontaktní emaily. V případě, že je v účetních parametrech webhostingu nastavena volba "Objednat webhosting a doménu", zálohové faktury jsou vystavovány 50 dnů před vypršením předplaceného období, v jiném případě 30 dnů. Po splatnosti zálohové faktury, ještě před vypršením předplaceného období webhostingu, jsou postupně zaslány 3 upomínky. Prodloužení webhostingu se poté provede automaticky odkliknutím tlačítka Úhrada v seznamu faktur a webhosting se prodlouží o nastavené účtovací období.

V případě, že nechcete využívat automatické fakturačního systému eBola.cz, ponechejte cenu za webhosting, doménu a zřizovací poplatek 0. Faktury na nulovou částku nejsou vystavovány.

Možnosti seznamu faktur

Upravit - manuální editace faktury

Tisk - odkaz pro tisk faktury pro možnost zaslání klientovi

Úhrada - označení zálohové faktury jako uhrazené a vystavení faktury daňového dokladu, u nové objednávky aktivace webhostingu u prodloužení potom prodloužení předplaceného období webhostingu o nastavené období.

Upomínka - manuální zaslání upomínky i mimo období automatického upomínkovače

Uzavření - uzavření faktury v případě, že klient nemá zájem o prodloužení webhostingu. Po uzavření nejsou nadále zasílány upomínky


Podobné příspěvky