eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Nefunkční GIT po provedení příkazu deploy


V případě, že přestane být GIT funkční (push apod.) po provedení příkazu deploy, přesvědčte se, zda-li Váš projekt neobsahuje soubor .htaccess v kořenovém adresáři projektu.

Obvykle je v GIT klientovi zobrazena toto chybové hlášení:
error: The requested URL returned error: 403 Forbidden while accessing http://login:pass@domena.cz/.git/info/refs?service=git-receive-pack fatal: HTTP request failed 

Po provedení příkazu deploy se .htaccess vystaví do nadřazené složky GITu, což je samozřejmě v pořádku. Vzhledem k tomu, že ale GIT pracuje na bázi HTTP požadavků, soubor .htaccess vytvořený příkazem deploy se provádí a tím i všechna rewrite a jiná pravidla. Toto způsobí nefunkčnost GITu.

Řešením je doplnění krátkého kódu na začátek souboru .htaccess (přímo do GIT repositáře):

RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_URI} "/.git/" RewriteRule (.*) $1 [L]

Tento kód nijak neovlivní funkčnost souboru .htaccess, ale umožní bezproblémový provoz GITu i po provedení příkazu deploy. 


Podobné příspěvky