eBola.cz kvalitní webhosting

podpora a nápověda

  • Podpora a nápověda
  • Partnerský program
  • Webmail
  • Administrace hostingu

Neváhejte se nás zeptat

Kontrolní kód:

Popis adresářů na FTP


Při založení Vašeho konta na eBola.cz budete mít založeny tyto adresáře ve Vaše FTP prostoru:

/backups/ ← zálohy dat databází, nevyužívá se, nyní na backup serveru /domains/ ← adresář ve kterém se nachází obsah stránek dalších domén. | Vytváří se až v okamžiku přidání další domény. |.. dalsidomena.cz/ |.. www/ ← výchozí adresář pro uložení obsahu stránek další domény |.. ssl/ ← výchozí adresář pro uložení https obsahu další domény |.. subdomains/ ← pokud je nastaveno v administraci, všechny podadresáře v tomto | adresáři budou chápány jako subdomény další domény pro http |.. sslsubdomains/ ← pokud je nastaveno v administraci, všechny podadresáře v tomto adresáři budou chápány jako subdomény další domény pro https /logs/ ← log soubor z předchozího dne, vytváří se 1x denně, v noci /secret/ ← adresář přístupný skriptům pro uložení citlivých dat jako jsou hesla apod. Tento adresář není přístupný z internetu /ssl/ ← výchozí adresář pro https stránky |.. errors/ ← obsah chybových stránek pro https, nedoporučujeme měnit ani mazat. Změnu obsahu je možné provést v administraci hostingu /sslsubdomains/ ← všechny podadresáře v tomto adresáři budou považovány za subdomény pro https, pokud je toto nastaveno v administraci /subdomains/ ← všechny podadresáře v tomto adresáři budou považovány za subdomény pro http, pokud je toto nastaveno v administraci /tmp/ ← odkládací (temporary) adresář pro PHP, obsah je pravidelně mazán /www/ ← výchozí adresář pro uložení obsahu stránek hlavní domény |.. errors/ ← obsah chybových stránek pro http, nedoporučujeme mazat ani měnit. Změnu obsahu je možné provést v administraci hostingu

Upozornění:  Adresáře backups, logs a tmp jso určeny pouze pro vnitřní potřeby hostingu.


Podobné příspěvky